fbpx

LET YOURSELF BE ADVISED

Do you need advice to make a gift?
Do you want to surprise your palate?
Do you fancy a cultural weekend?
Let yourself be advised through the labels and you will not remain indifferent
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
×

   CONDICIONS GENERALS

   DADES PERSONALS I CONTACTE:

   1. La targeta de soci Gent Born (en endavant La Targeta) es regeix per les normes i condicions d'utilització contingudes en les presents Condicions Generals i les que d'ara endavant s'estableixin. La utilització de La Targeta implica la plena acceptació d' aquestes per part del seu titular, sens perjudici de possibles modificacions futures, les quals seran oportunament notificades a l' efecte que adquireixin validesa.
   2.La Targeta és gratuïta i propietat d'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇLa Targeta és personal i intransferible i permet al seu titular l'accés i gaudi d'avantatges especials, com ara descomptes directes, ofertes especials, exclusivitat en alguns serveis, prioritat en certes activitats, informació periòdica i personalitzada; i d'altres, en els establiments adherits a la Plataforma Gent Born gestionada per l'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ.
   Un cop emplenat degudament l' imprès, el sol•licitant de La Targeta en podrà fer ús. El titular de La Targeta es compromet a fer-ne un bon ús en tot moment, respectant el compliment íntegre de les presents condicions generals. El client té dret a obtenir els descomptes que s' estableixin i publicitin, essent imprescindible la presentació de La Targeta i un document d' identificació personal a l' hora de realitzar el pagament del producte o productes, per tal de poder fer efectiu el descompte establert en realitzar les seves adquisicions i tenir accés i gaudir dels avantatges que incorpora La Targeta . Aquests avantatges no seran acumulables a altres ofertes llevat que així s' indiqui expressament en les condicions que regeixin cadascuna d' elles. El titular de La Targeta haurà de conservar el justificant o justificants de compra per al supòsit que sorgís algun conflicte en relació amb els drets que per l' ús de La Targeta se li confereixen.

   Les promocions i els descomptes establerts i/o que s'estableixin en el futur, només seran aplicables en el pagament al comptat, ja sigui en efectiu o targeta de crèdit, en qualsevol dels establiments de l'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ. Aquestes promocions i descomptes no seran d'aplicació en esdeveniments i/o actes organitzats, llevat que expressament es digui. En aquest cas tindran una consideració especial que es comunicarà.

   3. Qualsevol persona física major de 18 anys i sigui resident en territori espanyol pot sol•licitar La Targeta Gent Born. Únicament s' emetrà una sola targeta per associat al programa.
   4. En cas de pèrdua o robatori de La Targeta, el client es compromet a comunicar la pèrdua d'aquesta a través de l'adreça de correu electrònic info@borncomerc.com., indicant NOM, COGNOMS i TELÈFON DE CONTACTE, per evitar el seu ús fraudulent, a fi d'accedir a la seva pròpia identificació i rebre la nova Targeta, podent així gaudir novament dels mateixos privilegis.
   5.ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els beneficis, drets, avantatges i condicions generals de La Targeta mitjançant avís i comunicació visible instal•lada en tots els establiments de la seva xarxa comercial i/o a través d'una comunicació personal als titulars de La Targeta. Per això, el titular de La Targeta serà l'únic responsable de comunicar a ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ qualsevol modificació en les seves dades de contacte, mitjançant e-mail a info@borncomerc.com. Igualment,ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ es reserva el dret a cancel•lar el present programa en qualsevol moment, posant-lo en coneixement dels interessats de conformitat amb l'exposat en aquest paràgraf.
   6.En la mesura que La Targeta és personal i intransferible, ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ podrà cancel•lar-la sempre que detecti una ocupació indeguda de la mateixa pel seu titular o per terceres persones.
   7. El titular podrà sol•licitar la cancel•lació de La Targeta mitjançant escrit dirigit a ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ a l'adreça de correu electrònicinfo@borncomerc.com. Això implicarà la pèrdua dels drets relatius a l' ús de La Targeta.
   8.POLITICA DE PRIVACITAT: Consentiment per al tractament de dades personals. ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:
   a.Fi del trac