LA RIBERA

Botiga de distribució i comercialització d’aliments

La Ribera, S.A. és una empresa de distribució i comercialització d’aliments a restaurants, botigues i càterings. Altrament ven a particulars al local del Born i a la botiga online. Està especialitzada en buscar productes diferents als dels canals convencionals i d’alta qualitat, procurant tenir un seguiment al llarg del temps, mitjançant cates i diàleg amb els clients, per tal d’adaptar-se a les seves necessitats.

Història del comerç

La història de La Ribera, S.A. es remunta a l’any 1941 quan tretze socis bacallaners funden la Comercial Salazonera per tal d’abastir al Mercat del Born d’arengades i sardines de la costa.

A l’any 1948 el senyor Antonio Clavera i Costa, un dels 13 socis i alhora avi de l’actual propietari, va comprar el negoci als dotze socis restants, i així va esdevenir La Ribera, S.A.

Adreça

Pl. Comercial, 11

Telèfon

933 19 52 06

Horari

Dilluns a divendres: 8:00h a 14:00h / 16:00h a 20:00h