Imatgeria festiva barcelonina: gegants, nans, capgrossos, bestiari i titelles

La Casa dels Entremesos és l’espai on es troba exposada pràcticament tota la imatgeria festiva de Ciutat Vella, on resideixen i generen activitat les quinze entitats federades i on es treballa per produir i organitzar activitats amb la cultura popular i tradicional com a eix vertebrador, tot fomentant el treball multidisciplinari i la col·laboració entre associacions.

LLISTA D’ESPECIFICACIÓNS

Adreça

Pl. Beates, 2 08003, Barcelona

Lloc

La Casa dels Entremesos

Data

2021-06-01